OverKop Jongerenambassadeur Veerkracht

Overkop met jou

12/09/2021

Jongeren connecteren jongeren met hun buurt en de samenleving

Word OverKop-ambassadeur!

Wat is een ambassadeur?
Een OverKop jongerenambassadeur ondersteunt andere jongeren in het versterken van mentale veerkracht en sociale contacten. Jongerenambassadeurs komen naar buiten en ontmoeten andere jongeren. Ze bieden een luisterend oor en motiveren andere jongeren om voor elkaar te zorgen. Ambassadeurs helpen jongeren de weg vinden naar het OverKophuis en de professionele medewerkers. Ze kunnen meegaan met de OverKop medewerkers of zelfstandig OverKop promoten in hun school, in hun buurt of op event. 

Hoe wordt je ambassadeur?
OverKop Mechelen organiseert een paar keer per jaar een vorming 'jongerenambassadeur veerkracht & verbinding'. Gemotiveerde OverKoppers kunnen gratis deelnemen aan de vorming. Als ambassadeur word je opgeleid om te ondersteunen, verwijzen, informeren en signaleren. OverKop ondersteunt de jongere om OverKop mee uit te dragen.

Hoe ziet de vorming er uit?
Onze vorming maakt je in de eerste plaats bewust van de ondersteunende rollen die je spontaan opneemt. We willen je leren omgaan met deze rollen, ze helpen uitbreiden om je draagkracht te vergroten. We zetten in op actief luisteren, gespreksvaardigheden, grenzen, assertiviteit, talenten, veerkracht en de sociale kaart.

Praktisch
>> Volg Facebook en Instagram voor vormingsmomenten!

Vorming