Feestelijke heropening OverKop Mechelen!

Verhalen, media en herinneringen

28/10/2021

OverKop vindt onderdak binnen J@M met lokale en outreachende werking

Sinds vandaag kent OverKop Mechelen een doorstart binnen J@M. Het label - dat staat voor de focus op mentaal welbevinden van jongeren - blijft daarmee bestaan, maar wordt ingebed in de jeugdwerking. OverKop krijgt zo twee antennes in de J@M-lokalen van Oud Oefenplein en Abeel, maar zet ook in op een outreachende online en offline aanpak via Happy Mood Places.

Het OverKop-verhaal in Mechelen startte in 2017 op de Battelsesteenweg. Vier jaar later verhuisde de werking naar het Douanegebouw. Die locatie gaf het team meer mogelijkheden om rond mentaal welbevinden te werken. Het project bleek echter moeilijk van de grond te komen: de coördinatie was complex en de instuifwerking op Transit M vroeg een hoog engagement waaraan het team op dat moment niet kon voldoen. Hierdoor kwam de eigenlijke kernopdracht – het bereiken van kwetsbare jongeren - in het gedrang.

Daarnaast werd via het Mechelse project Happy Mood Places duidelijk dat een outreachende benadering van kwetsbare jongeren een onmisbare aanpak is om mentale uitdagingen bespreekbaar te maken. Het opzoeken van jongeren in hun eigen safe spaces verlaagt voor hen de drempel om in dialoog te gaan en is daarom vaak gerichter dan een instuiflocatie.

Dubbel verankerd en outreachend

“Stad Mechelen ging dus op zoek naar oplossingen om OverKop te redden,” vertelt jeugd- en preventieschepen Abdrahman Labsir. “In andere steden zien we dat dit initiatief ingebed zit binnen jeugdwerkingen. Die bevinden zich reeds in buurten waar kwetsbare jongeren wonen en deze jeugdwerkers hebben tonnen ervaring met de organisatie van instuifmomenten.”

“De J@M-werkingen Oud Oefenplein en Abeel gaven graag gehoor aan de vraag van de stad om OverKop in te kapselen,” vult J@M-voorzitter Dirk Letens aan. “Zo krijgt het project antennes in Noord en Zuid. Dat zorgt ervoor dat binnenspringen laagdrempeliger wordt en we onze voelsprieten over gans Mechelen kunnen uitstrekken.”

“Die voelsprieten zijn niet enkel verankerd, maar ook mobiel of outreachend. De inbedding van Happy Mood Places, dat tot eind vorig jaar door Vlaanderen werd gesubsidieerd, is daarbij essentieel. Onze jeugdwelzijnswerker zet deze waardevolle, typisch Mechelse aanpak gewoon verder binnen OverKop met de twee nieuwe locaties als bijkomende tentakels,” geeft jeugd- en preventieschepen Abdrahman Labsir aan. “De dubbele antennefunctie en de actieve werking vullen elkaar aan: Happy Mood Places focust zich enerzijds op de toeleiding vanuit scholen, pleintjes, hangplekken, etc. naar de vaste instuifwerking van OverKop. Daarnaast blijft het project ook investeren in andere bestaande jeugdwerkingen zoals Groep Intro, Douanegebouw, ...”

Doorstart vanaf 2023

Vanaf vandaag gaat de nieuwe werking van start en verhuist OverKop vanuit het Douaneplein naar J@M-antennes Oud Oefenplein en Abeel. CAW (JAC) en CGG De Pont blijven hun rol opnemen, met dezelfde expertise en mankracht als voorheen. Zij zijn eveneens aanwezig bij de instuifmomenten op J@M, waar de brug tussen de verschillende partners gelegd wordt. Dienst Sociale Preventie zal het project lokaal coördineren, wat OverKop met 0,5 VTE doet uitbreiden.

Happy Mood Places zal zich binnen de OverKop-werking ook focussen op de uitbouw van een digitale sociale kaart met online hangplekken of safe spaces. Bij de actieve benadering van jongeren wordt de investering in online outreachen immers steeds belangrijker.

Sinds 11 maart 2023 kent OverKop Mechelen een doorstart binnen J@M. Het label - dat staat voor de focus op mentaal welbevinden van jongeren - blijft daarmee bestaan, maar wordt ingebed in de jeugdwerking. OverKop krijgt zo twee antennes in de J@M-lokalen van Oud Oefenplein en Abeel, maar zet ook in op een outreachende online en offline aanpak via Happy Mood Places.

Het OverKop-verhaal in Mechelen startte in 2017 op de Battelsesteenweg. Vier jaar later verhuisde de werking naar het Douanegebouw. Die locatie gaf het team meer mogelijkheden om rond mentaal welbevinden te werken. Het project bleek echter moeilijk van de grond te komen: de coördinatie was complex en de instuifwerking op Transit M vroeg een hoog engagement waaraan het team op dat moment niet kon voldoen. Hierdoor kwam de eigenlijke kernopdracht – het bereiken van kwetsbare jongeren - in het gedrang.

Daarnaast werd via het Mechelse project Happy Mood Places duidelijk dat een outreachende benadering van kwetsbare jongeren een onmisbare aanpak is om mentale uitdagingen bespreekbaar te maken. Het opzoeken van jongeren in hun eigen safe spaces verlaagt voor hen de drempel om in dialoog te gaan en is daarom vaak gerichter dan een instuiflocatie.

Dubbel verankerd en outreachend

“Stad Mechelen ging dus op zoek naar oplossingen om OverKop te redden,” vertelt jeugd- en preventieschepen Abdrahman Labsir. “In andere steden zien we dat dit initiatief ingebed zit binnen jeugdwerkingen. Die bevinden zich reeds in buurten waar kwetsbare jongeren wonen en deze jeugdwerkers hebben tonnen ervaring met de organisatie van instuifmomenten.”

“De J@M-werkingen Oud Oefenplein en Abeel gaven graag gehoor aan de vraag van de stad om OverKop in te kapselen,” vult J@M-voorzitter Dirk Letens aan. “Zo krijgt het project antennes in Noord en Zuid. Dat zorgt ervoor dat binnenspringen laagdrempeliger wordt en we onze voelsprieten over gans Mechelen kunnen uitstrekken.”

“Die voelsprieten zijn niet enkel verankerd, maar ook mobiel of outreachend. De inbedding van Happy Mood Places, dat tot eind vorig jaar door Vlaanderen werd gesubsidieerd, is daarbij essentieel. Onze jeugdwelzijnswerker zet deze waardevolle, typisch Mechelse aanpak gewoon verder binnen OverKop met de twee nieuwe locaties als bijkomende tentakels,” geeft jeugd- en preventieschepen Abdrahman Labsir aan. “De dubbele antennefunctie en de actieve werking vullen elkaar aan: Happy Mood Places focust zich enerzijds op de toeleiding vanuit scholen, pleintjes, hangplekken, etc. naar de vaste instuifwerking van OverKop. Daarnaast blijft het project ook investeren in andere bestaande jeugdwerkingen zoals Groep Intro, Douanegebouw, ...”

Doorstart vanaf 2023

Vanaf vandaag gaat de nieuwe werking van start en verhuist OverKop vanuit het Douaneplein naar J@M-antennes Oud Oefenplein en Abeel. CAW (JAC) en CGG De Pont blijven hun rol opnemen, met dezelfde expertise en mankracht als voorheen. Zij zijn eveneens aanwezig bij de instuifmomenten op J@M, waar de brug tussen de verschillende partners gelegd wordt. Dienst Sociale Preventie zal het project lokaal coördineren, wat OverKop met 0,5 VTE doet uitbreiden.

Happy Mood Places zal zich binnen de OverKop-werking ook focussen op de uitbouw van een digitale sociale kaart met online hangplekken of safe spaces. Bij de actieve benadering van jongeren wordt de investering in online outreachen immers steeds belangrijker.