OverKop goes Blokbuster

Verhalen, media en herinneringen

23/09/2021

OverKop-jongeren in de schijnwerpers tijdens de Week van de Zorg

Woensdag 17 maart 2020 – 15u tot 18u – OverKop Mechelen

Op woensdag 17 maart streken Radio Gaga-gezicht Dominique Van Malder en comedian Erhan Demirci neer in het OverKop-huis in Mechelen. In het kader van de Week van de Zorg maken ze er vanaf 15u drie uur lang radio over OverKop. Jongeren komen er getuigen over hun talenten, vertellen hoe ze zich voelen en wat hen gelukkig maakt. Maar ook over de dingen waar ze mee worstelen, de impact van corona op hun leven en op welke manier OverKop voor hen een verschil betekent. Op die manier wil OverKop samen met de Week van de Zorg de zorg voor jongeren en de zorg voor elkaar in de kijker zetten.

Stipt om 15u trokken Dominique Van Malder en Erhan Demirci een spetterende OverKop-radioshow op gang. “Tijdens de Week van de Zorg willen we ook de zorg voor jongeren en de zorg voor elkaar als belangrijk thema naar voor schuiven.”, zegt Ludmilla Moons, coördinator van OverKop. “Het afgelopen jaar was allerminst een evident jaar, ook voor jongeren. Binnen OverKop proberen we in te spelen op de zorgnoden voor jongeren. We merken dat jongeren een veilige plek nodig hebben, waar ze gewoon zichzelf mogen zijn. Een plaats om te groeien, ieder op zijn of haar tempo. Om hulp te zoeken of om steun te vinden. Ook in Coronatijden hebben we geprobeerd om jongeren die mogelijkheden te geven. We hebben actief ingezet op jongerenambassadeurs die getraind worden in het ondersteunen  van mentale veerkracht en verbinding met hun peers, het uitdragen van zorg voor elkaar en zelfzorg. Samen met de OverKop jongerenwerkers verplaatsen ze zich met de OverKop fietsmobiel naar kwetsbare plekken in de stad of scholen, waar ze jongeren bereiken die wegens de maatregelen niet in de huizen konden bereikt worden.”
“De stem van jongeren is ontzettend belangrijk, zeker nu. Ik ben af en toe even heel stil geworden van de verhalen die hier vandaag verteld worden. En tegelijk merk ik een enorme veerkracht bij die gasten. Je voelt hoe belangrijk OverKop voor hen kan zijn. Dat moeten we koesteren.”
Dominique Van Malder